De flesta har väl stött på luffarslöjd antingen på någon auktion, hemma hos mormor eller på någon marknad. Oftast i form av en brödnagg, grytunderlägg eller fruktkorg.

Luffarslöjd, eller trådtjack som det också kallas, har sitt ursprung i det gamla bondesamhället där fattiga människor drevs ut på vägen för att söka arbete och mat för dagen.

Om luffarna inte kunde få arbete på någon gård kunde de i alla fall försöka sälja sina trådarbeten. De vanligaste föremålen var bruksföremål som korgar, grytunderlägg, vispar och brödnaggar, men man tillverkade också leksaker som hästar och grisar.

Eftersom lösdriveri var förbjudet hade luffarna en rulle tråd och ett par tänger i beredskap för att om möjligt hävda att deras sysselsättning var just luffarslöjd.

Luffarslöjd är inte något unikt för Sverige utan förekommer i många länder, exempelvis Polen, Frankrike, Tyskland, Schweiz, Italien och Ryssland.

Luffarna, främst från de baltiska staterna, blev enormt skickliga. Några få lyckades till och med starta fabriker där man "serie"-tillverkade sina trådföremål. Dessa människor lyckades tas sig ur sin fattigdom med hjälp av luffarslöjd.

Luffare fanns så sent som på1950-60 talet i Sverige.

Luffarslöjd som hobby har funnits under senare delen av 1900-talet men hade en nedgång i popularitet under 1980-90 talet. Under senare år har dock intresset ökat lavinartat. Det syns främst på det ökade antalet luffarslöjdkurser, men också på antalet sidor på internet.